Change background image
T o w o r l d

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Thu Oct 04, 2012 10:03 am
avatar
avatar

Level 100

Chức năng: Tạo BBcode để phát liên kết playlist đã tạo sẵn trên youtube

Demo:

Hướng dẫn: ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management:

  • Title * : BBcode phát Youtube video playlist
  • Placement : In all pages
  • Javascript Code * :

Code:
    $(document).ready(function () {
        $("<button class=\"button2\" onmouseover=\"helpline('Danh sách phát video Youtube')\" type=\"button\" onclick=\"fmviyvp()\"><img src=\"http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/youtub10.jpg\" height=\"16px\"/></button> <img src=\"http://illiweb.com/fa/wysiwyg/separator.png\" style=\"vertical-align: middle;\">").insertBefore("span#text_edit input.button2[value='Others']");
        $(".postbody").each(function () {
            $(this).html($(this).html().replace(/\[ytp]/gi, ""));
            $(".postbody a[href$='[/ytp]']").each(function () {
                var a = $(this).text().slice($(this).text().indexOf("list=") + 5, $(this).text().indexOf("[/ytp]")) + "&";
                var b = a.slice(0, a.indexOf("&"));
                $(this).replaceWith('<div align="center"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=' + b + '&theme=light&color=white&hl=vi_VN" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>');
            });
        });
    });

    function fmviyvp() {
        var name = prompt("Nhập vào đây liên kết đến danh sách phát youtube", "");
        if (name != null && name != "" && name.indexOf("list=") != -1 && name.indexOf("www.youtube.com") != -1 && name.indexOf("http") != -1) {
            bbfontstyle('[ytp]' + name, '[/ytp]');
            return false;
        } else {
            alert("Liên kết bạn nhập vào không đúng");
            return false;
        }
    }
Cách sử dụng: Đặt liên kết Youtube vào BBcode table như sau:
Code:
    [ytp]Liên kết youtube video playlist[/ytp]
Ví dụ:
Code:
    [ytp]http://www.youtube.com/watch?v=RY2t-I5PSTU&feature=results_main&playnext=1&list=PL82B005A073F9597E[/ytp]
    [ytp]http://www.youtube.com/playlist?list=PLF707997AA62ED2FA[/ytp]

ytp và viết tắt của Youtube player. Bạn cũng có thể dùng nhanh BBcode này qua một button nằm bên trái BBcode Other.

Chú ý: Bạn cần cập nhật Templates header : [You must be registered and logged in to see this link.]
Tắt WYSIWYG (Nút a/A màu trắng) mới thấy được button Youtube.
Liên kết youtube nhập vào phải là liên kết trên thanh địa chỉ trình duyệt tại [You must be registered and logged in to see this link.] , không hỗ trợ các dạng liên kết ngắn, liên kết trực tiếp.
Trình duyệt Internet Explorer 10 không hỗ trợ flash, để xem video bạn vào liên kết sau: [You must be registered and logged in to see this link.] sau đó chọn Tham gia phiên bản HTML5 thử nghiệm
Xem lý lịch thành viên http://toworld.forum-viet.comps_masrie_mg_masrie@yahoo.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Rim
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết