Change background image
T o w o r l d

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Sun Sep 30, 2012 10:15 am
avatar
avatar

Level 100

Chức năng:
Hướng dẫn này sẽ giúp forum bạn có bộ 34 hình nền giáng sinh cực đẹp,
hiển thị ngẫu nhiên mỗi khi tải trang. Ảnh nền kích thước 1920 x 1200px,
được up lên host go.vn với ưu thế về tốc độ và sự ổn định.

Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]
Link download: [You must be registered and logged in to see this link.]

Hướng dẫn: ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management:

 • Title * : Xmas theme
 • Placement : In all the pages
 • Javascript Code * :
  punBB: Chọn một trong 6 cách sau

  Cách 1
  Cách 2
  Cách 3
  Cách 4
  Cách 5
  Cách 6
  Truy cập lần đầu
  Ngẫu nhiên
  Ngẫu nhiên
  Ngẫu nhiên
  Không áp dụng
  Ngẫu nhiên
  Không áp dụng
  Truy cập lần sau
  Ngẫu nhiên
  Không thay đổi
  Ngẫu nhiên
  Ngẫu nhiên (nếu bật)
  Không thay đổiKhông thay đổi(nếu bật)
  Bât/tắt giao diện
  Không
  Không

  • Cách 1: Luôn áp dụng giao diện Xmas khi truy cập. Hình nền không được lưu lại cho lần truy cập sau.Code:
    $(function() {
      var b = Math.floor(34 * Math.random()), a = $("div.pun"), c = "C8E7BB58251C9611B92EC82237F0465E,0BD5CFEAFCE4826C46DB6A184E6313A7,AB5E9200FB695E7CB1E066BA332C2EBA,178483B7EF57DE3BFF49ABE7264A21A7,31449EFD84C524684A09B696755C8003,62CE597DD9DC347360D0E8DCB405F830,610DB6ED81E6A0E91383EBB5BF50DDDF,8A9CB6EB592304120C5EA7B9E0D8D46E,A9326E0E8C40A891EC477EE4A13B92EB,DBD84021832D560B363E7E6421071D3B,6550312CCD4D19042A3AECC3CAB2DA37,0BBDBEDF074E3C18D630CA6C847E5C5A,0F96B26CD58E0D4AB1518A1B1EBABEB3,B8848D563BE90569BA92F68F3C54EFBF,E04141CB62E3027DAEA62200982E5247,91713A97B6919C507FDEC637B31CF089,DBC3005AF345466087C1D630852CA811,065B403B077760992469A2AC4F2A5BA3,CD613403531C8CB78D9DBE00827AC91E,025F5F8569C95D17D7FA9EDE9C9CD4F1,EA38C20949A18D369945E1E0B9917FD0,53C512A1CFCCD8F91D83BCEB07BA363E,EEF0540EBD0A32E308A638051822F2D7,E843A47F7CD2A09861D3748A7EFA0F7E,56C31CC362D9B02AE9FFC50DA7C6D87E,57C320B04D4A14C23FF3BCD20F63DFB9,9351B61DC5B952582E3413ED06BF0ED0,6E568BDD241BBC6EDEECD4B5E91FCB09,088590B46B5F5E6EB42043C5F6CDFFAD,920FC872E2C3EC39C6DD175DCFBB9774,8C99B1651FB6F6A7B47AE4B540E64B94,6793C4CCCBADE34FD7B5A091536998E2,83A52C4A8EB0A629EC4F4CAEAA25B5F8,BF34719D68FCFD3C4C48CFE606FDE76B".split(",");
      $("body").css("background", "url(http://farm04.go.vn/photo/data/20111207/10798851/"  c[b]  ".jpg) repeat fixed 0 0 transparent");
      a.css("opacity", "0.9");
      a.hover(function() {
        $(this).css("opacity", "0.9")
      }, function() {
        $(this).css("opacity", "0.5")
      })
    });
Cách 2: Luôn áp dụng giao diện Xmas khi truy cập. Hình nền được lưu lại cho lần truy cập sau.
Code:
    $(function () {
        var a = $("div.pun");
        function k() {
            a.css("opacity", "0.9");
            a.hover(function () {
                $(this).css("opacity", "0.9")
            }, function () {
                $(this).css("opacity", "0.5")
            })
        }
        if (my_getcookie("giaodienxmas") == null) {
            var b = Math.floor(34 * Math.random()),
                c = "C8E7BB58251C9611B92EC82237F0465E,0BD5CFEAFCE4826C46DB6A184E6313A7,AB5E9200FB695E7CB1E066BA332C2EBA,178483B7EF57DE3BFF49ABE7264A21A7,31449EFD84C524684A09B696755C8003,62CE597DD9DC347360D0E8DCB405F830,610DB6ED81E6A0E91383EBB5BF50DDDF,8A9CB6EB592304120C5EA7B9E0D8D46E,A9326E0E8C40A891EC477EE4A13B92EB,DBD84021832D560B363E7E6421071D3B,6550312CCD4D19042A3AECC3CAB2DA37,0BBDBEDF074E3C18D630CA6C847E5C5A,0F96B26CD58E0D4AB1518A1B1EBABEB3,B8848D563BE90569BA92F68F3C54EFBF,E04141CB62E3027DAEA62200982E5247,91713A97B6919C507FDEC637B31CF089,DBC3005AF345466087C1D630852CA811,065B403B077760992469A2AC4F2A5BA3,CD613403531C8CB78D9DBE00827AC91E,025F5F8569C95D17D7FA9EDE9C9CD4F1,EA38C20949A18D369945E1E0B9917FD0,53C512A1CFCCD8F91D83BCEB07BA363E,EEF0540EBD0A32E308A638051822F2D7,E843A47F7CD2A09861D3748A7EFA0F7E,56C31CC362D9B02AE9FFC50DA7C6D87E,57C320B04D4A14C23FF3BCD20F63DFB9,9351B61DC5B952582E3413ED06BF0ED0,6E568BDD241BBC6EDEECD4B5E91FCB09,088590B46B5F5E6EB42043C5F6CDFFAD,920FC872E2C3EC39C6DD175DCFBB9774,8C99B1651FB6F6A7B47AE4B540E64B94,6793C4CCCBADE34FD7B5A091536998E2,83A52C4A8EB0A629EC4F4CAEAA25B5F8,BF34719D68FCFD3C4C48CFE606FDE76B".split(",");
            $("body").css("background", "url(http://farm04.go.vn/photo/data/20111207/10798851/"  c[b]  ".jpg) repeat fixed 0 0 transparent");
            k();
            my_setcookie("giaodienxmas", c[b], !0)
        } else {
            $("body").css("background", "url(http://farm04.go.vn/photo/data/20111207/10798851/"  my_getcookie("giaodienxmas")  ".jpg) repeat fixed 0 0 transparent");
            k()
        };
    });
Cách 3:
Giao diện Xmas được áp dụng tự động khi truy cập, hình ảnh nền hiển thị
ngẫu nhiên mỗi lần truy cập. Người dùng có thể bật/tắt giao diện Xmas
bằng cách click vào Icon ở góc dưới, bên trái.

Code:
    $(function () {
        var a = $("div.pun");
        function h() {
            var b = Math.floor(34 * Math.random()),
                c = "C8E7BB58251C9611B92EC82237F0465E,0BD5CFEAFCE4826C46DB6A184E6313A7,AB5E9200FB695E7CB1E066BA332C2EBA,178483B7EF57DE3BFF49ABE7264A21A7,31449EFD84C524684A09B696755C8003,62CE597DD9DC347360D0E8DCB405F830,610DB6ED81E6A0E91383EBB5BF50DDDF,8A9CB6EB592304120C5EA7B9E0D8D46E,A9326E0E8C40A891EC477EE4A13B92EB,DBD84021832D560B363E7E6421071D3B,6550312CCD4D19042A3AECC3CAB2DA37,0BBDBEDF074E3C18D630CA6C847E5C5A,0F96B26CD58E0D4AB1518A1B1EBABEB3,B8848D563BE90569BA92F68F3C54EFBF,E04141CB62E3027DAEA62200982E5247,91713A97B6919C507FDEC637B31CF089,DBC3005AF345466087C1D630852CA811,065B403B077760992469A2AC4F2A5BA3,CD613403531C8CB78D9DBE00827AC91E,025F5F8569C95D17D7FA9EDE9C9CD4F1,EA38C20949A18D369945E1E0B9917FD0,53C512A1CFCCD8F91D83BCEB07BA363E,EEF0540EBD0A32E308A638051822F2D7,E843A47F7CD2A09861D3748A7EFA0F7E,56C31CC362D9B02AE9FFC50DA7C6D87E,57C320B04D4A14C23FF3BCD20F63DFB9,9351B61DC5B952582E3413ED06BF0ED0,6E568BDD241BBC6EDEECD4B5E91FCB09,088590B46B5F5E6EB42043C5F6CDFFAD,920FC872E2C3EC39C6DD175DCFBB9774,8C99B1651FB6F6A7B47AE4B540E64B94,6793C4CCCBADE34FD7B5A091536998E2,83A52C4A8EB0A629EC4F4CAEAA25B5F8,BF34719D68FCFD3C4C48CFE606FDE76B".split(",");
            $("body").css("background", "url(http://farm04.go.vn/photo/data/20111207/10798851/"  c[b]  ".jpg) repeat fixed 0 0 transparent");
            a.css("opacity", "0.95");
            a.hover(function () {
                a.css("opacity", "0.95")
            }, function () {
                a.css("opacity", "0.55")
            });
            $("#xMasmenu img[alt='on']").show();
            $("#xMasmenu img[alt='off']").hide();
        }
        a.before('
[color=#FFFFFF][color=red][font=Tahoma]X[/font][/color]
[center][img]http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/xmas_s10.png[/img][img]http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/xmas_s11.png[/img][/center][/color]');
        if (null == my_getcookie("giaodienxmas") || "Xmastheme" == my_getcookie("giaodienxmas")) {
            h()
        };
        "remove" == my_getcookie("xMasmenu") && $("#xMasmenu").remove();
        $("#xMasmenu span").click(function () {
            $("#xMasmenu").remove();
            my_setcookie("xMasmenu", "remove", !0)
        });
        $("#xMasmenu img").hover(function () {
            $("#xMasmenu img").toggle()
        }, function () {
            $("#xMasmenu img").toggle()
        });
        $("#xMasmenu img[alt='on']").click(function () {
            h();
            my_setcookie("giaodienxmas", "Xmastheme", !0);
            $("#xMasmenu img").toggle()
        });
        $("#xMasmenu img[alt='off']").click(function () {
            my_setcookie("giaodienxmas", "none", !0);
            a.css("opacity", "1");
            a.hover(function () {
                a.css("opacity", "1")
            }, function () {
                a.css("opacity", "1")
            });
            $("body").removeAttr("style");
            $("#xMasmenu img").toggle()
        })
    });
[b]Cách 4:
Giao diện Xmas không tự áp dụng khi truy cập, người dùng nếu muốn sử
dụng phải bật giao diện Xmas bằng cách click vào Icon ở góc dưới, bên
trái. Hình ảnh nền hiển thị ngẫu nhiên mỗi lần truy cập. Người dùng có
thể tắt/bật giao diện Xmass bằng Icon góc dưới bên trái.
[/b]
Code:
[b][b]$(function () {
    var a = $("div.pun");
    function h() {
        var b = Math.floor(34 * Math.random()),
            c = "C8E7BB58251C9611B92EC82237F0465E,0BD5CFEAFCE4826C46DB6A184E6313A7,AB5E9200FB695E7CB1E066BA332C2EBA,178483B7EF57DE3BFF49ABE7264A21A7,31449EFD84C524684A09B696755C8003,62CE597DD9DC347360D0E8DCB405F830,610DB6ED81E6A0E91383EBB5BF50DDDF,8A9CB6EB592304120C5EA7B9E0D8D46E,A9326E0E8C40A891EC477EE4A13B92EB,DBD84021832D560B363E7E6421071D3B,6550312CCD4D19042A3AECC3CAB2DA37,0BBDBEDF074E3C18D630CA6C847E5C5A,0F96B26CD58E0D4AB1518A1B1EBABEB3,B8848D563BE90569BA92F68F3C54EFBF,E04141CB62E3027DAEA62200982E5247,91713A97B6919C507FDEC637B31CF089,DBC3005AF345466087C1D630852CA811,065B403B077760992469A2AC4F2A5BA3,CD613403531C8CB78D9DBE00827AC91E,025F5F8569C95D17D7FA9EDE9C9CD4F1,EA38C20949A18D369945E1E0B9917FD0,53C512A1CFCCD8F91D83BCEB07BA363E,EEF0540EBD0A32E308A638051822F2D7,E843A47F7CD2A09861D3748A7EFA0F7E,56C31CC362D9B02AE9FFC50DA7C6D87E,57C320B04D4A14C23FF3BCD20F63DFB9,9351B61DC5B952582E3413ED06BF0ED0,6E568BDD241BBC6EDEECD4B5E91FCB09,088590B46B5F5E6EB42043C5F6CDFFAD,920FC872E2C3EC39C6DD175DCFBB9774,8C99B1651FB6F6A7B47AE4B540E64B94,6793C4CCCBADE34FD7B5A091536998E2,83A52C4A8EB0A629EC4F4CAEAA25B5F8,BF34719D68FCFD3C4C48CFE606FDE76B".split(",");
        $("body").css("background", "url(http://farm04.go.vn/photo/data/20111207/10798851/"  c[b]  ".jpg) repeat fixed 0 0 transparent");
        a.css("opacity", "0.95");
        a.hover(function () {
            a.css("opacity", "0.95")
        }, function () {
            a.css("opacity", "0.55")
        });
        $("#xMasmenu img[alt='on']").show();
        $("#xMasmenu img[alt='off']").hide();
    }
    a.before('<div id="xMasmenu" style="background: none repeat scroll 0pt 0pt padding-box rgba(0, 0, 0, 0.65); border-radius: 4px 4px 4px 4px; color: rgb(255, 255, 255); left: 10px; bottom: 10px; padding: 5px; position: fixed; z-index: 10"><span style="font-family:Tahoma;font-size:18px;color:red;position:absolute;cursor:pointer;z-index:10">X</span><div align="center"><img alt="on" style="cursor:pointer;width: 80px;display:none" border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/xmas_s10.png"/><img alt="off" style="cursor:pointer;width: 80px" border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/xmas_s11.png"/></div></div>');
    "Xmastheme" == my_getcookie("giaodienxmas") && h();
    "remove" == my_getcookie("xMasmenu") && $("#xMasmenu").remove();
    $("#xMasmenu span").click(function () {
        $("#xMasmenu").remove();
        my_setcookie("xMasmenu", "remove", !0)
    });
    $("#xMasmenu img").hover(function () {
        $("#xMasmenu img").toggle()
    }, function () {
        $("#xMasmenu img").toggle()
    });
    $("#xMasmenu img[alt='on']").click(function () {
        h();
        my_setcookie("giaodienxmas", "Xmastheme", !0);
        $("#xMasmenu img").toggle()
    });
    $("#xMasmenu img[alt='off']").click(function () {
        my_setcookie("giaodienxmas", "none", !0);
        a.css("opacity", "1");
        a.hover(function () {
            a.css("opacity", "1")
        }, function () {
            a.css("opacity", "1")
        });
        $("body").removeAttr("style");
        $("#xMasmenu img").toggle()
    })
});[/b][/b]
[b]Cách 5:
Giao diện Xmas được áp dụng tự động khi truy cập, hình ảnh nền hiển thị
ngẫu nhiên và được lưu lại cho lần truy cập sau. Người dùng có thể tắt
giao diện Xmas bằng cách click vào Icon Off ở góc dưới, bên trái và có
thể bật lại giao diện Xmas bằng Icon on. Nếu người dùng muốn thay đổi
ảnh nền phải click vào Icon Off để tắt giao diện Xmass rồi bật lại.
[/b]
Code:
[b][b]$(function () {
    var a = $("div.pun");
    a.before('<div id="xMasmenu" style="background: none repeat scroll 0pt 0pt padding-box rgba(0, 0, 0, 0.65); border-radius: 4px 4px 4px 4px; color: rgb(255, 255, 255); left: 10px; bottom: 10px; padding: 5px; position: fixed; z-index: 10"><span style="font-family:Tahoma;font-size:18px;color:red;position:absolute;cursor:pointer;z-index:10">X</span><div align="center"><img alt="on" style="cursor:pointer;width: 80px;display:none" border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/xmas_s10.png"/><img alt="off" style="cursor:pointer;width: 80px" border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/xmas_s11.png"/></div></div>');
    function k() {
        a.css("opacity", "0.95");
        a.hover(function () {
            a.css("opacity", "0.95")
        }, function () {
            a.css("opacity", "0.55")
        });
        $("#xMasmenu img[alt='on']").show();
        $("#xMasmenu img[alt='off']").hide();
    }
    function h() {
        var b = Math.floor(34 * Math.random()),
            c = "C8E7BB58251C9611B92EC82237F0465E,0BD5CFEAFCE4826C46DB6A184E6313A7,AB5E9200FB695E7CB1E066BA332C2EBA,178483B7EF57DE3BFF49ABE7264A21A7,31449EFD84C524684A09B696755C8003,62CE597DD9DC347360D0E8DCB405F830,610DB6ED81E6A0E91383EBB5BF50DDDF,8A9CB6EB592304120C5EA7B9E0D8D46E,A9326E0E8C40A891EC477EE4A13B92EB,DBD84021832D560B363E7E6421071D3B,6550312CCD4D19042A3AECC3CAB2DA37,0BBDBEDF074E3C18D630CA6C847E5C5A,0F96B26CD58E0D4AB1518A1B1EBABEB3,B8848D563BE90569BA92F68F3C54EFBF,E04141CB62E3027DAEA62200982E5247,91713A97B6919C507FDEC637B31CF089,DBC3005AF345466087C1D630852CA811,065B403B077760992469A2AC4F2A5BA3,CD613403531C8CB78D9DBE00827AC91E,025F5F8569C95D17D7FA9EDE9C9CD4F1,EA38C20949A18D369945E1E0B9917FD0,53C512A1CFCCD8F91D83BCEB07BA363E,EEF0540EBD0A32E308A638051822F2D7,E843A47F7CD2A09861D3748A7EFA0F7E,56C31CC362D9B02AE9FFC50DA7C6D87E,57C320B04D4A14C23FF3BCD20F63DFB9,9351B61DC5B952582E3413ED06BF0ED0,6E568BDD241BBC6EDEECD4B5E91FCB09,088590B46B5F5E6EB42043C5F6CDFFAD,920FC872E2C3EC39C6DD175DCFBB9774,8C99B1651FB6F6A7B47AE4B540E64B94,6793C4CCCBADE34FD7B5A091536998E2,83A52C4A8EB0A629EC4F4CAEAA25B5F8,BF34719D68FCFD3C4C48CFE606FDE76B".split(",");
        $("body").css("background", "url(http://farm04.go.vn/photo/data/20111207/10798851/"  c[b]  ".jpg) repeat fixed 0 0 transparent");
        my_setcookie("giaodienxmas", c[b], !0);
        k();
    }
    if (null == my_getcookie("giaodienxmas")) {
        var b = Math.floor(34 * Math.random()),
            c = "C8E7BB58251C9611B92EC82237F0465E,0BD5CFEAFCE4826C46DB6A184E6313A7,AB5E9200FB695E7CB1E066BA332C2EBA,178483B7EF57DE3BFF49ABE7264A21A7,31449EFD84C524684A09B696755C8003,62CE597DD9DC347360D0E8DCB405F830,610DB6ED81E6A0E91383EBB5BF50DDDF,8A9CB6EB592304120C5EA7B9E0D8D46E,A9326E0E8C40A891EC477EE4A13B92EB,DBD84021832D560B363E7E6421071D3B,6550312CCD4D19042A3AECC3CAB2DA37,0BBDBEDF074E3C18D630CA6C847E5C5A,0F96B26CD58E0D4AB1518A1B1EBABEB3,B8848D563BE90569BA92F68F3C54EFBF,E04141CB62E3027DAEA62200982E5247,91713A97B6919C507FDEC637B31CF089,DBC3005AF345466087C1D630852CA811,065B403B077760992469A2AC4F2A5BA3,CD613403531C8CB78D9DBE00827AC91E,025F5F8569C95D17D7FA9EDE9C9CD4F1,EA38C20949A18D369945E1E0B9917FD0,53C512A1CFCCD8F91D83BCEB07BA363E,EEF0540EBD0A32E308A638051822F2D7,E843A47F7CD2A09861D3748A7EFA0F7E,56C31CC362D9B02AE9FFC50DA7C6D87E,57C320B04D4A14C23FF3BCD20F63DFB9,9351B61DC5B952582E3413ED06BF0ED0,6E568BDD241BBC6EDEECD4B5E91FCB09,088590B46B5F5E6EB42043C5F6CDFFAD,920FC872E2C3EC39C6DD175DCFBB9774,8C99B1651FB6F6A7B47AE4B540E64B94,6793C4CCCBADE34FD7B5A091536998E2,83A52C4A8EB0A629EC4F4CAEAA25B5F8,BF34719D68FCFD3C4C48CFE606FDE76B".split(",");
        $("body").css("background", "url(http://farm04.go.vn/photo/data/20111207/10798851/"  c[b]  ".jpg) repeat fixed 0 0 transparent");
        my_setcookie("giaodienxmas", c[b], !0);
        k()
    } else {
        10 < my_getcookie("giaodienxmas").length && ($("body").css("background", "url(http://farm04.go.vn/photo/data/20111207/10798851/"  my_getcookie("giaodienxmas")  ".jpg) repeat fixed 0 0 transparent"), k())
    };
    "remove" == my_getcookie("xMasmenu") && $("#xMasmenu").remove();
    $("#xMasmenu span").click(function () {
        $("#xMasmenu").remove();
        my_setcookie("xMasmenu", "remove", !0)
    });
    $("#xMasmenu img").hover(function () {
        $("#xMasmenu img").toggle()
    }, function () {
        $("#xMasmenu img").toggle()
    });
    $("#xMasmenu img[alt='on']").click(function () {
        h();
        $("#xMasmenu img").toggle()
    });
    $("#xMasmenu img[alt='off']").click(function () {
        my_setcookie("giaodienxmas", "none", !0);
        a.css("opacity", "1");
        a.hover(function () {
            a.css("opacity", "1")
        }, function () {
            a.css("opacity", "1")
        });
        $("body").removeAttr("style");
        $("#xMasmenu img").toggle()
    });
});[/b][/b]

 • Cách 6:
  Giao diện Xmas không tự áp dụng khi truy cập, người dùng nếu muốn sử
  dụng phải bật giao diện Xmas bằng cách click vào Icon On ở góc dưới, bên
  trái. Hình ảnh nền hiển thị ngẫu nhiên và được lưu lại cho lần truy cập
  sau. Nếu người dùng muốn thay đổi ảnh nền phải click vào Icon Off để
  tắt giao diện Xmass rồi bật lại.
 • Code:
  [b][b]$(function () {
      var a = $("div.pun");
      function k() {
          a.css("opacity", "0.95");
          a.hover(function () {
              a.css("opacity", "0.95")
          }, function () {
              a.css("opacity", "0.55")
          })
      }
      a.before('<div id="xMasmenu" style="background: none repeat scroll 0pt 0pt padding-box rgba(0, 0, 0, 0.65); border-radius: 4px 4px 4px 4px; color: rgb(255, 255, 255); left: 10px; bottom: 10px; padding: 5px; position: fixed; z-index: 10"><span style="font-family:Tahoma;font-size:18px;color:red;position:absolute;cursor:pointer;z-index:10">X</span><div align="center"><img alt="on" style="cursor:pointer;width: 80px;display:none" border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/xmas_s10.png"/><img alt="off" style="cursor:pointer;width: 80px" border="0" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/xmas_s11.png"/></div></div>');
      null != my_getcookie("giaodienxmas") && "none" != my_getcookie("giaodienxmas") && ($("#xMasmenu img[alt='off']").hide(), $("#xMasmenu img[alt='on']").show(), k(), $("body").css("background", "url(http://farm04.go.vn/photo/data/20111207/10798851/"  my_getcookie("giaodienxmas")  ".jpg) repeat fixed 0 0 transparent"));
      "remove" == my_getcookie("xMasmenu") && $("#xMasmenu").remove();
      $("#xMasmenu span").click(function () {
          $("#xMasmenu").remove();
          my_setcookie("xMasmenu", "remove", !0)
      });
      $("#xMasmenu img").hover(function () {
          $("#xMasmenu img").toggle()
      }, function () {
          $("#xMasmenu img").toggle()
      });
      $("#xMasmenu img[alt='on']").click(function () {
          var b = Math.floor(34 * Math.random()),
              c = "C8E7BB58251C9611B92EC82237F0465E,0BD5CFEAFCE4826C46DB6A184E6313A7,AB5E9200FB695E7CB1E066BA332C2EBA,178483B7EF57DE3BFF49ABE7264A21A7,31449EFD84C524684A09B696755C8003,62CE597DD9DC347360D0E8DCB405F830,610DB6ED81E6A0E91383EBB5BF50DDDF,8A9CB6EB592304120C5EA7B9E0D8D46E,A9326E0E8C40A891EC477EE4A13B92EB,DBD84021832D560B363E7E6421071D3B,6550312CCD4D19042A3AECC3CAB2DA37,0BBDBEDF074E3C18D630CA6C847E5C5A,0F96B26CD58E0D4AB1518A1B1EBABEB3,B8848D563BE90569BA92F68F3C54EFBF,E04141CB62E3027DAEA62200982E5247,91713A97B6919C507FDEC637B31CF089,DBC3005AF345466087C1D630852CA811,065B403B077760992469A2AC4F2A5BA3,CD613403531C8CB78D9DBE00827AC91E,025F5F8569C95D17D7FA9EDE9C9CD4F1,EA38C20949A18D369945E1E0B9917FD0,53C512A1CFCCD8F91D83BCEB07BA363E,EEF0540EBD0A32E308A638051822F2D7,E843A47F7CD2A09861D3748A7EFA0F7E,56C31CC362D9B02AE9FFC50DA7C6D87E,57C320B04D4A14C23FF3BCD20F63DFB9,9351B61DC5B952582E3413ED06BF0ED0,6E568BDD241BBC6EDEECD4B5E91FCB09,088590B46B5F5E6EB42043C5F6CDFFAD,920FC872E2C3EC39C6DD175DCFBB9774,8C99B1651FB6F6A7B47AE4B540E64B94,6793C4CCCBADE34FD7B5A091536998E2,83A52C4A8EB0A629EC4F4CAEAA25B5F8,BF34719D68FCFD3C4C48CFE606FDE76B".split(",");
          $("body").css("background", "url(http://farm04.go.vn/photo/data/20111207/10798851/"  c[b]  ".jpg) repeat fixed 0 0 transparent");
          my_setcookie("giaodienxmas", c[b], !0);
          k();
          $("#xMasmenu img").toggle()
      });
      $("#xMasmenu img[alt='off']").click(function () {
          my_setcookie("giaodienxmas", "none", !0);
          a.css("opacity", "1");
          a.hover(function () {
              a.css("opacity", "1")
          }, function () {
              a.css("opacity", "1")
          });
          $("body").removeAttr("style");
          $("#xMasmenu img").toggle()
      })
  });
 • Với các phiên bản khác punBB các bạn tìm trong code trên [b]div.pun và thay nó bằng đoạn mã tương ứng:
  phpBB2: [color=orange]table.bodylinewidth
  [b]phpBB3
  : [color=orange]div#wrap
  [b]Invision
  : div#ipbwrapper

  Ghi chú: Trong code trên, có đoạn
  [/b]
  Code:
  [b][b]  a.css("opacity", "0.9");
    a.hover(function() {
      $(this).css("opacity", "0.9")
    }, function() {
      $(this).css("opacity", "0.5")
    })
  [b][b]Đây là phần làm trong suốt nội dung của forum, nếu không
  dùng, bạn có thể xóa nó đi. Bạn có thể thay đổi các thông số về độ
  trong suốt theo ý mình.
  Phần code còn lại là hình nền, nếu muốn bạn
  có thể thay thế các link ảnh khác. Link ảnh cuối cùng thứ 34 mang tính
  Echi nên mình khuyến cáo các bạn thay bằng ảnh khác nếu thấy không hợp
  nội dung forum.

  Lưu ý: Để sử dụng Javascript codes management bạn phải cập nhật Templates: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Viết bởi baivong -fmvi.org

  _________________
  TẠI SAO ĐẾN GIỜ KHÔNG CÓ nổi MỘT ĐỨA BẠN GÁI?
  Xem lý lịch thành viên http://toworld.forum-viet.comps_masrie_mg_masrie@yahoo.com

  Thích

  Báo xấu [0]

  Gửi một bình luận lên tường nhà Rim
  Trả lời nhanh

  Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

    © FMvi.vn

  « Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

  Bài viết liên quan

   Quyền hạn của bạn:

   Bạn không có quyền trả lời bài viết