Change background image
T o w o r l d

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Thu Sep 13, 2012 10:41 am
avatar
avatar

Level 100

Chức năng của code này là thu gọn bài viết dài hơn 500px lại, đồng thời hiện một nút Chi tiết.
Khi click vào nút này thì bài viết sẽ hiển thị toàn bộ và nút bấm cũng mất đi.
Với
chữ ký thì code sẽ ẩn phần chữ ký dài hơn 300px, khi rê chuột vào sẽ
hiện kích thước thật, và trở lại kích thước thu gọn khi rê chuột ra
ngoài.
Demo:

Code:
[b][b]http://[url=http://www.www.fmvi.tk/t140-thu-gn-bai-vit-va-ch-ky#555]www.www.fmvi.tk/t140-thu-gn-bai-vit-va-ch-ky#555[/url][/b][/b]
ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management:

 • Title: Thu gọn bài viết và chữ ký
 • Placement: In the topics
 • Javascript Code: Tuỳ theo phiên bản đang dùng để lấy code thích hợp

  • phpBB2:
  </li>

Code:
[b][b]$(function(){$("div.postbody div:not('.cont_code')").each(function(){var $baivietdai=$(this);if($(this).height()>500){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'300px'});$('<br/><button style="float:right; padding:1px" class="baivietquadai"><img title="Xem bài viết chi tiết" src ="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/more10.gif" alf="chi tiết"/></button>').insertAfter(this);$('.baivietquadai').click(function(){$baivietdai.css({'overflow':'hidden','max-height':'100%'});$(this).remove()})}});$('div.signature_div').each(function(){if($(this).height()>350){$('div.signature_div img').css('max-width','600px');$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'250px','max-width':'100%'});$(this).hover(function(){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'100%','max-width':'100%'})},function(){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'250px','max-width':'100%'})})}})});[/b][/b]
phpBB3:
Code:
[b][/b][b][b]$(function(){$("div.content").each(function(){var $baivietdai=$(this);if($(this).height()>500){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'300px'});$('<br/><button style="float:right; padding:1px" class="baivietquadai"><img title="Xem bài viết chi tiết" src ="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/more10.gif" alf="chi tiết"/></button>').insertAfter(this);$('.baivietquadai').click(function(){$baivietdai.css({'overflow':'hidden','max-height':'100%'});$(this).remove()})}});$('div.signature_div').each(function(){if($(this).height()>350){$('div.signature_div img').css('max-width','600px');$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'250px','max-width':'100%'});$(this).hover(function(){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'100%','max-width':'100%'})},function(){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'250px','max-width':'100%'})})}})});[/b][/b]
punBB:
Code:
[b][b]$(function(){$("div.entry-content").each(function(){var $baivietdai=$(this);if($(this).height()>500){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'300px'});$('<br/><button style="float:right; padding:1px" class="baivietquadai"><img title="Xem bài viết chi tiết" src ="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/more10.gif" alf="chi tiết"/></button>').insertAfter(this);$('.baivietquadai').click(function(){$baivietdai.css({'overflow':'hidden','max-height':'100%'});$(this).remove()})}});$('div.sig-content').each(function(){if($(this).height()>350){$('div.signature_div img').css('max-width','600px');$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'250px','max-width':'100%'});$(this).hover(function(){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'100%','max-width':'100%'})},function(){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'250px','max-width':'100%'})})}})});[/b][/b]
Invision:
Code:
[b][b]$(function(){$("div.post-entry").each(function(){var $baivietdai=$(this);if($(this).height()>500){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'300px'});$('<br/><button style="float:right; padding:1px" class="baivietquadai"><img title="Xem bài viết chi tiết" src ="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/more10.gif" alf="chi tiết"/></button>').insertAfter(this);$('.baivietquadai').click(function(){$baivietdai.css({'overflow':'hidden','max-height':'100%'});$(this).remove()})}});$('div.signature_div').each(function(){if($(this).height()>350){$('div.signature_div img').css('max-width','600px');$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'250px','max-width':'100%'});$(this).hover(function(){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'100%','max-width':'100%'})},function(){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'250px','max-width':'100%'})})}})});[/b][/b]
Tùy chỉnh:
Code:
[b][b]$(function(){$(".noidungbaiviet").each(function(){var $baivietdai=$(this);if($(this).height()>500){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'300px'});$('<br/><button style="float:right; padding:1px" class="baivietquadai"><img title="Xem bài viết chi tiết" src ="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/more10.gif" alf="chi tiết"/></button>').insertAfter(this);$('.baivietquadai').click(function(){$baivietdai.css({'overflow':'hidden','max-height':'100%'});$(this).remove()})}});$(".noidungchuky").each(function(){if($(this).height()>350){$('.noidungchuky img').css('max-width','600px');$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'250px','max-width':'100%'});$(this).hover(function(){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'100%','max-width':'100%'})},function(){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'250px','max-width':'100%'})})}})});[/b][/b]

Đối với những forum có chỉnh sửa Templates (phpBB2,
punBB). Nếu không dùng được các code đã chia sẽ thì các bạn có thể tự
điều chỉnh bằng code tùy chỉnh này.
ACP - Display - Templates - viewtopic_body:

 • phpBB2: Tìm trong viewtopic_body:
Code:
[b][b]{postrow.displayed.MESSAGE}[/b][/b]
Thay bằng
Code:
[b][b]<div class="noidungbaiviet">{postrow.displayed.MESSAGE}</div>[/b][/b]
Tìm :
Code:
[b][b]{postrow.displayed.SIGNATURE}[/b][/b]
Thay bằng
Code:
[b][b]<div class="noidungchuky">{postrow.displayed.SIGNATURE}</div>[/b][/b]
punBB: Tìm trong viewtopic_body:
Code:
[b][b]{postrow.displayed.MESSAGE}[/b][/b]
Thay bằng
Code:
[b][b]<div class="noidungbaiviet">{postrow.displayed.MESSAGE}</div>[/b][/b]
Tìm :
Code:
[b][b]{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}[/b][/b]
Thay bằng
Code:
[b][b]<div class="noidungchuky">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>[/b][/b]
Xem lý lịch thành viên http://toworld.forum-viet.comps_masrie_mg_masrie@yahoo.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Rim
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

  Quyền hạn của bạn:

  Bạn không có quyền trả lời bài viết