Change background image
T o w o r l d

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Thu Sep 13, 2012 10:30 am
avatar
avatar

Level 100[b]Nguồn: view source [You must be registered and logged in to see this link.] ( có chính sửa class pun và viết cho phpBB2 )
Bước 1: ACP - Display - Pictures and Colors - Colors - CSS Stylesheet:

[/b]
Code:
[b][b].prettyprint .pln{color:#000}.prettyprint .str{color:#080}.prettyprint .kwd{color:#008}.prettyprint .com{color:#800}.prettyprint .typ{color:#606}.prettyprint .lit{color:#066}.prettyprint .fmvip{color:#660}.prettyprint .tag{color:#008}.prettyprint .atn{color:#606}.prettyprint .atv{color:#080}.prettyprint .dec{color:#606}.prettyprint .linenums li{border-left:3px solid #EBEFF9;padding-left:5px}.prettyprint{font-family:Monaco, 'DejaVu Sans Mono', 'Bitstream Vera Sans Mono', 'Lucida Console', monospace;font-size:13px;padding:2px}.prettyprint ol.linenums{margin-bottom:0;margin-top:0}ol.linenums:hover{list-style-type:none}[/b][/b]

Bước 2: ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management:
  Title * : prettyprint for code forumotion
  Placement : In the topics
 • Javascript Code * :

  • phpBB3 - punBB - Invision
  Code:
  [b][b]$(function () {
    if ($("div.cont_code").filter(function () {
        var a = $(this).text().indexOf("["),
          b = $(this).text().indexOf("]"),
          c = $(this).text().indexOf("[/"),
          d = $(this).text().indexOf("<"),
          e = $(this).text().indexOf('"'),
          f = $(this).text().indexOf("'"),
          g = $(this).text().indexOf("/");
        return a == -1 || b == -1 || c == -1 || a > b || b > c || d != -1 && d < a || e != -1 && e < a || f != -1 && f < a || g != -1 && g < a
    }).each(function () {
        $(this).wrapInner('<pre class="prettyprint' + ($(this).text().indexOf("<") == -1 && /[\s\S]+{[\s\S]+:[\s\S]+}/.test($(this).text()) ? " lang-css" : "") + ' linenums" />')
    }).length) {
        var s = document.createElement("script");
        s.type = "text/javascript";
        s.async = !0;
        s.src = "http://fmvi-group.googlecode.com/files/fmvi-color-code.js";
        document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s)
    };
  });[/b][/b]
  </li>
viet boi baivong fmvi.org
Xem lý lịch thành viên http://toworld.forum-viet.comps_masrie_mg_masrie@yahoo.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Rim
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

  Quyền hạn của bạn:

  Bạn không có quyền trả lời bài viết