Change background image
T o w o r l d

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Wed Sep 12, 2012 5:37 pm
avatar
avatar

Level 100

Code bên dưới là hiển thị số lần thanks: Ví dụ "được cảm ơn 2 lần chẳn hạn":
Chèn vào view_topic_body:
Code:
    <!-- BEGIN switch_vote_active --> 
    <div id="kk{postrow.displayed.U_POST_ID}"> <span class="gensmall"><script type="text/javascript">
    var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';

    if (str=="Message not voted")
    {str="Bài viết này chưa được cảm ơn.";document.write(str);
    }
    else {str=str.replace("Message reputation :","Được cảm ơn:");
    str=str.replace("100%","");
    str=str.replace("(","");
    str=str.replace(")","");str=str.replace("vote","lần.");
    str=str.replace("s","");
    document.write(str);
    }</script></span></div>
      <!-- END switch_vote_active -->

Nút vote:(Cũng vào view_topic_body luôn)
Code:
    <!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
    <span id="{postrow.displayed.U_POST_ID}">
    <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}v" onclick="document.getElementById('{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif>';var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';
    if (str=='Message not voted')
    {str='Bài viết này chưa được cảm ơn.';
    }else {str=str.replace('Message reputation :','Được cảm ơn:');
    str=str.replace('100%','');
    str=str.replace('(','');
    str=str.replace(')','');str=str.replace('vote','lần.');
    str=str.replace('s','');
    } if(str=='Bài viết này chưa được cảm ơn.')
    {str='Được cảm ơn: 1 lần';
    }else{
    for (i=0; i<=(str.length-1);i++)
    {if (str.charCodeAt(i)>=48 && str.charCodeAt(i)<=57 && str.charAt(i+1)==' ')
    {str=str.replace(String.fromCharCode(str.charCodeAt(i)),String.fromCharCode((str.charCodeAt(i))+1));}}}document.getElementById('kk{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<span class=gensmall>'+ str+'</span>';
    "><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}" border="0" alt="Bạn chưa cảm ơn người này" vspace="1" /></a>
    </span><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active --><iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}v" height="0" frameborder="0"width="0"></iframe>


Code trên là nút vote + có thể làm tương tự để được nút vote -.
Rồi trang trí + màu mè hay khi click vào nó hiện đang load thì các chú tự nghiên cứu nhé. Chỉ thêm thắt vô thôi.
Cuối cùng nếu các bác muốn thử nút thanks này hiệu quả như thế nào thì click vào nút thanks bên dưới.
Khi click không chuyển trang + Hiển thị số lần thanks ngay sau khi click.
+Ý tưởng và nguyên lí: Sử dụng hàm replace, quét tìm con số, thay thế value bằng script sau khi click.
Viết bởi: tnpu_ilusm - [You must be registered and logged in to see this link.]
Xem lý lịch thành viên http://toworld.forum-viet.comps_masrie_mg_masrie@yahoo.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Rim
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết