Change background image
T o w o r l d

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Wed Sep 12, 2012 7:05 am
avatar
avatar

Level 100

Lưu ý: Nhớ chỉnh sửa lại script (cái này dễ chắc mình không cần hướng dẫn đâu
Những link mà bạn thấy bên dưới là của mình, và mình không dám chắc là nó sống (buồn buồn ngứa tay xóa ) tốt nhất reupload lại hết
Sử dụng Jquery 1.4.2 trở lên và kèm theo plugin Jquery Cookie

Chia sẻ qua mạng xã hội (Social)

Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]
Sau <head> của overall_header (nếu có jquery ròi thì bỏ cái script jquery của cái code ra nha)

Code:
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://social-toolbar.googlecode.com/files/social-toolbar1.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://social-toolbar.googlecode.com/files/jquery.cookie.js"></script>
Cho vô css
Code:

    #socializethis{
      background:#CCC;
      border:solid 1px #666;
      border-width: 1px 0 0 1px;
      height:15px;
      width:310px;
      position:fixed;
      bottom:0;
      right:0;
      padding:2px 5px;
      overflow:hidden;
      /* CSS3 */
      -webkit-border-top-left-radius: 12px;
      -moz-border-radius-topleft: 12px;
      border-top-left-radius: 12px;
      -moz-box-shadow: -3px -3px 3px rgba(0,0,0,0.5);
      -webkit-box-shadow: -3px -3px 3px rgba(0,0,0,0.5);
      box-shadow: -3px -3px 3px rgba(0,0,0,0.5);
      }
   
    #socializethis a{
      float:left;
      width:32px;
      margin:3px 2px 2px 2px;
      padding:0;
    }
   
    #socializethis span{
      float:left;
      margin:2px 3px;
      text-shadow: 1px 1px 1px #FFF;
      color:#444;
      font-size:12px;
    }
Toolbar nhiều chức năng :lol!:

Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]
Sau <head> của overall_header (nếu có jquery ròi thì bỏ cái script jquery của cái code ra nha)
Code:
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://social-toolbar.googlecode.com/files/jquery.cookie.js"></script>
    <script type="text/javascript">
    (function( $ ) {
      $(document).ready(function() {
        var url = window.location.href;
        var host =  window.location.hostname;
        var title = $('title').text();
        title = escape(title); //Don 1 so character khong binh thuong
       
        var up = '#up';
        var bottom = '#bottom';
        var forum = '/forum';
        var chatbox ='#';
        var profile = '/profile?mode=editprofile';
        var topic= '/search?search_id=watchsearch';
        var favourites = '/search?search_id=favouritesearch';
        var sign= '/profile?mode=editprofile&page_profil=signature';
        var contact= '/contact';
        var chat= 'http://edit.yahoo.com/config/send_webmesg?.target=robot_boy2018@yahoo.com&.src=pg';
        var rss = '/rss';
       
        var tbar = '<div id="toolbar"><span>Toolbar<br /><a href="#min" id="minimize" title="Minimize"> <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" /> </a></span><div id="sicons">';

    tbar += '<a href="'+forum+'" id="forum" title="Go to Forum Page"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"  alt="Go to Forum Page" width="32" height="32" /></a>';

    tbar += '<a href="'+chatbox+'" id="forum" title="Chatbox"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"  alt="Chatbox" width="32" height="32" /></a><span><img src="http://www.cheryljwillson.com/images/backspacer.gif" width="2" height="100"></img></span>';

        tbar += '<a href="'+up+'" id="forum" title="Go up"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"  alt="Go up" width="32" height="32" /></a>';

      tbar += '<a href="'+bottom+'" id="forum" title="Go down"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"  alt="Go down" width="32" height="32" /></a><span><img src="http://www.cheryljwillson.com/images/backspacer.gif" width="2" height="100"></img></span>';

        tbar += '<a href="'+profile+'" id="Edit your profile" title="Edit your profile" target="_blank"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"  alt="Edit your profile" width="32" height="32" /></a>';

        tbar += '<a href="'+topic+'" id="Topic being watching" title="Topic being watching" target="_blank"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"  alt="Topic being watching" width="32" height="32" /></a>';

        tbar += '<a href="'+favourites+'" id="yahoo" title="Vew your favourite topics" target="_blank"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"  alt="Vew your favourite topics" width="32" height="32" /></a>';
       
        tbar += '<a href="'+sign+'" id="Edit your signature" title="Edit your signature" target="_blank"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"  alt="Edit your signature" width="32" height="32" /></a><span><img src="http://www.cheryljwillson.com/images/backspacer.gif" width="2" height="100"></img></span>';

      tbar += '<a href="'+contact+'" id="" title="Contact" target="_blank"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"  alt="Chat with Admin" width="32" height="32" /></a>';

    tbar += '<a href="'+chat+'" id="" title="Chat with Admin" target="_blank"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"  alt="Contact" width="32" height="32" /></a>'
       
        tbar += '<a href="'+rss+'" id="rss" title="Subscrible Now" target="_blank"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"  alt="Subscrible Now" width="32" height="32" /></a>';
        tbar += '</div></div>';
   
        // Them vao toolbar
        $('body').append(tbar);
        $('#toolbar').css({opacity: .7});
        // hover.
        $('#toolbar').bind('mouseenter',function(){
          $(this).animate({height:'35px', width:'465px', opacity: 1}, 300);
          $('#toolbar img').css('display', 'inline'); 
        });
        // Thoat
        $('#toolbar').bind('mouseleave',function(){
          $(this).animate({ opacity: .7}, 300);
        }); 
        // Click thu nho
        $('#toolbar #minimize').click( function() {
          minshare();
          $.cookie('minshare', '1'); 
        });
   
        if($.cookie('minshare') == 1){
          minshare();
        } 
   
        function minshare(){
          $('#toolbar').animate({height:'15px', width: '40px', opacity: .7}, 300);
          $('#toolbar img').css('display', 'none');
          return false;
        } 
      });
    })(jQuery);
    </script>
Cho vô css
Code:
    #toolbar{
      background:#CCC;
      border:solid 1px #666;
      border-width: 1px 0 0 1px;
      height:15px;
      width:310px;
      position:fixed;
      bottom:0;
      right:0;
      padding:2px 5px;
      overflow:hidden;
      /* CSS3 */
      -webkit-border-top-left-radius: 12px;
      -moz-border-radius-topleft: 12px;
      border-top-left-radius: 12px;
      -moz-box-shadow: -3px -3px 3px rgba(0,0,0,0.5);
      -webkit-box-shadow: -3px -3px 3px rgba(0,0,0,0.5);
      box-shadow: -3px -3px 3px rgba(0,0,0,0.5);
      }
   
    #toolbar a{
      float:left;
      width:32px;
      margin:3px 2px 2px 2px;
      padding:0;
    }
   
    #toolbar span{
      float:left;
      margin:2px 3px;
      text-shadow: 1px 1px 1px #FFF;
      color:#444;
      font-size:12px;
    }
fmvi.vn
Xem lý lịch thành viên http://toworld.forum-viet.comps_masrie_mg_masrie@yahoo.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Rim
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết